Goede en slechte akoestiek

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid, de effecten van geluid en de invloed daarvan op de omgeving. Geluid bestaat net zoals licht uit golven die zich voortbewegen in een ruimte. In de meeste gevallen is dat lucht. Maar akoestiek heeft nog een andere betekenis, die in het verlengde hiervan ligt.

Nagalm

En dat is de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Als je in een klaslokaal veel nagalm hebt, dan is dat niet bevorderlijk voor de concentratie. Je spreekt dan van een slechte akoestiek. Bedoeld wordt dan dat de eigenschappen van die ruimte niet in overeenstemming met de functie van die ruimte. Elke ruimte heeft andere akoestiekeisen. Voor een kantooromgeving worden andere eisen aan akoestiek gesteld dan bijvoorbeeld een zwembad, waar enige mate van nagalm over het algemeen geaccepteerd wordt.

Geluidsabsorptie

De akoestiek in een ruimte is afhankelijk van geluidsabsorptie en terugkaatsing van het geluid door bijvoorbeeld wanden of plafonds of inrichting van de ruimte. Ook de grootte van de ruimte spelt uiteraard een rol in de akoestiek. De geluidsabsorptie is minder optimaal als er bijvoorbeeld harde en ondoordringbare materialen voor wanden en plafonds worden gebruikt. Het geluid wordt dan teruggekaatst of gereflecteerd. Akoestische plafonds bijvoorbeeld absorberen het geluid. Wanneer er weinig of gen geluidsabsorptie is en het geluid veel wordt teruggekaatst, duurt het relatief lang voordat de nagalm is verdwenen. Uiteraard zijn er talloze oplossingen om de akoestiek te verbeteren, zoals de naadloze akoestische plafonds.