In een parkeergarage kan het een lawaai van jewelste zijn. Om dat te voorkomen zijn er diverse oplossingen mogelijk. Een daarvan is een akoestisch plafond, dat het geluid zodanig absorbeert, dat je elkaar zelfs fluisterend kunt verstaan!