Geluidsabsorptie

Heeft u geweten dat geluid en warmte met elkaar te maken hebben? Bij geluidsabsorptie wordt namelijk geluidsenergie in warmte omgezet. Het geluid verdwijnt dan eigenlijk in het absorberende materiaal, dat deel uitmaakt van bijvoorbeeld een naadloos akoestisch plafond.

Maar hoe ontstaat die warmte nu eigenlijk? De geluidsgolven vervormen het materiaal door de trillingen. En dat vervormen kost energie, waardoor er warmte vrijkomt. Dan gaat het alleen om de in het materiaal opgenomen energie. Geluidsgolven die niet weerkaatst worden, worden in de vorm van warmte in het naadloos akoestisch plafond opgeslagen. Hoe hoger de demping van het geluid, des te meer er wordt opgeslagen en des te beter de geluidsabsorptie.

Opbouw akoestisch plafond bepaalt prestatie

De hoeveelheid absorptie wordt bepaald door de eigenschappen van het materiaal waaruit de akoestische plafonds zijn opgebouwd. Dit wordt uitgedrukt in een absorptiecoëfficiënt. Er zijn verschillende manieren om geluidsabsorptie te meten. Vaak wordt dat in een galmkamer gedaan. Het Naadloos Akoestisch BouwLab beschikt over divers galmkamers met diversenaadloze akoestische plafonds met verschillende prestaties.